De ICT specialist die meedenkt in concrete oplossingen
Toegewijd aan het creëren van veilige en stabiele netwerken
Kennis is er om te delen
Willem PoortVoIP - 05/July/2019

Wat is een PBX en wat zijn de mogelijkheden?

Wat is een PBX en hoe verhoudt dat zich tot voip?

PBX is een term die sinds de komst van VoIP centrales veel wordt gebruikt. Eigenlijk bestond de term al ver voor dat VoIP er was. PBX is namelijk een afkorting van "private branch exchange". PBX maakt het mogelijk dat toestellen elkaar onderling, bijvoorbeeld in een bedrijf, kunnen bereiken. Vroeger moest voor ieder gesprek een aparte lijn naar de 'buitenwereld' gegeven worden. Ik zal dit wat nader toelichten.


Beginnen bij het begin - Branche Exchange

Denk eens terug aan de start van het telefoon tijdperk. Als je toen iemand wilde bellen, werd je eerst verbonden met een "operator". Je vroeg de operator om jou door te verbinden met de andere partij. Hierbij stak de operator letterlijk een kabel in het schakelpaneel die jou met de andere partij verbond zodat je met elkaar kon praten (gegevens uitwisselen). Dit heet met een mooi woord "Branche Exchange". 


Wat is een PBX

Branche Exchange was een publieke oplossing. Deze oplossing is prima als je maar één telefoontoestel hebt. Je begrijpt wel dat de kosten onnodig hoog worden als je voor elk toestel een aparte lijn naar een publieke Branche Exchange nodig zou hebben. Het is in zo'n geval interessanter om deze Branche Exchange in eigen beheer te hebben. Als je dit in eigen beheer hebt heeft het als bijkomend voordeel dat je het publieke telefoonnummer kunt delen met de interne toestellen. Zo'n oplossing wordt dan Private Branche Exchange (PBX) genoemd. In de volksmond noemen we dit ook wel een telefooncentrale.

 

De revolutie van de telefooncentrale

Nu is het zo dat de techniek sinds het begin van het telefoontijdperk enorm veranderd is. Allereerst heeft bijna wel iedereen één of meer mobiele telefoons. Toch kunnen of willen we (nog) niet zonder een telefooncentrale in ons kantoor. Dat komt mede omdat de telefooncentrale ook een enorme revolutie heeft ondergaan. Waar we vroeger alleen maar twee toestellen met elkaar verbonden, zijn de telefooncentrales van tegenwoordig complete computers geworden.


Mogelijkheden met een VoIP PBX

Je ziet wel dat de term telefooncentrale en PBX door elkaar gebruikt wordt, voor het gemak heb ik nu verder over PBX want je weet nu tenslotte waar het over gaat . Als we aan computers denken dan denken we aan programma's. Dat is voor een PBX niet anders. De mogelijkheden zijn dan ook enorm. Veel daarvan zijn jullie allang bekend. Denk aan IVR (interactive voice respons) dit is niet anders dan een keuzemenu waarbij de volgende stap afhankelijk is van de keuze die je intoetst.

 

PBX koppelen met andere software

Verder heb je nog de mogelijkheid van een centrale telefoonlijst zodat je op naam kunt kiezen wie je wilt bellen. Andersom werkt dit dan ook weer om in plaats van het nummer dat jou belt te tonen, de PBX de naam van de bellende partij laat zien. Of wat dacht je van een koppeling met je boekhoudpakket? Veel van de bekende boekhoudpakketten hebben een koppelingsmogelijkheid waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld de debiteurenkaart van de bellende persoon op het beeldscherm van je computer te tonen.


Cloud PBX en VoIP

Hoe past VoIP eigenlijk in dit plaatje? Zoals gezegd zijn de telefooncentrales van tegenwoordig computersystemen geworden. Computers 'praten' onderling met elkaar met een protocol dat 'IP' genoemd wordt. Elke computer heeft zijn eigen IP-adres (eigenlijk een soort van telefoonnummer). Als twee Cloud PBX-en met elkaar over IP gegevens (gesprekken) met elkaar uitwisselen dan gaat de spraak dus over IP van de één naar de ander, met andere woorden 'Voice over IP' VoIP! 


Je snapt dat de mogelijkheden enorm zijn. Heb je vragen over wat er allemaal mogelijk is, schroom dan niet om te reageren en je vraag aan ons voor te leggen. Laten we samen nadenken en elkaar helpen door toepassingen te bedenken, te delen en te toetsen.


Moderne ICT

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer